0 min read

UK – from 2008 to 2018

 Mặc dù trong 10 năm qua mình đã đến UK 4 lần nhưng chưa bao giờ chia sẻ một hình ảnh nào chụp ở đây ngoài bộ ảnh cưới chị Trang và anh Sơn ở Oxford , cho nên bây giờ mở 1 cái album để post ảnh UK vào đây , nội dung cũng như hình ảnh mình sẽ update tàn tàn khi mình rảnh vậy , các bạn đón xem nhé.